Årsmøte tirsdag 27. februar kl. 19-20 i amfiet, Høybråten skole

Minner om årsmøte i Høybråten skolekor.

Det innkalles herved til årsmøte tirsdag 27. februar kl. 19-20 i amfiet, Høybråten skole.

Alle korister bør være representert med en voksen.

Vi trenger flere inn i styret. Hvis du kan tenke deg å bidra som medlem i styret eller du vil vite litt mer om hva det innebærer, tar du kontakt med oss via e-post til kontakt@hskor.no

Saksliste:

 1. Åpning

 2. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden

 3. Valg av:

  1. møteleder

  2. referent

  3. 2 personer til å underskrive protokollen

 4. HSKOR årsberetning 2017
 5. Årsregnskap2017

 6. Valg av fire styremedlemmer

 7. Informasjon om 17. mai .  Brev om gevinster

 8. Innkomne forslag

Vel møtt!

Vennlig hilsen,
Styret Høybråten skolekor