Nytt system for formidling av informasjon og administrasjon av korets e-postliste

Vi har nå gått over til å bruke MailChimp som vårt nye system for administrasjon av e-postlister og utsendelse av informasjon per e-post. Dette innebærer blant annet at det blir langt lettere for deg som bruker å melde deg på/av vårt nyhetsbrev. Vi ønsker selvsagt ikke å sende e-post til folk som ikke ønsker det, og på denne måten kan du velge om du vil følge oss eller ikke. Som et startpunkt har vi importert alle e-postadresser vi har til foreldre av barn som per dags dato er medlemmer i koret. Hvis du ikke ønsker å motta våre nyhetsbrev kan du enkelt melde deg av ved å klikke på lenken som finnes nederst i hver e-post. Hvis du per i dag ikke mottar nyhetsbrevet og ønsker å få det til din e-postadresse kan du enkelt melde deg på ved å registrere deg her på hskor.no. Du finner en enkel registreringsboks på kontaktsiden vår.

Nyhetsbrevet vil erstatte alle fellesutsendelser med informasjon av det vi tidligere kalte «ranselpost». Individuelle e-postmeldinger vil fortsatt bli sendt som ordinær e-post, og det er selvsagt fortsatt mulig å sende oss e-post på vanlig måte.

Vi håper du blir fornøyd med vårt nye system og tror at dette er en løsning som er mye bedre for alle parter i forhold til informasjonsformidling mellom oss og deg som bruker.

Mvh,

Styret