Info om korets deltagelse på 17. mai-arrangementet 2013

Her er en enkel oversikt over forhold den enkelte korist bør være klar over vedrørende vår deltagelse på nasjonaldagen:

  • Koret synger ved begge arrangementene i skolegården, hhv kl. 09:40 og kl. 11:00.
  • Aspiranter stiller i pentøy/bunad etc. (altså ikke uniform)
  • Hovedkorister stiller i cape/jakke, men ellers i pentøy/bunad etc.
  • Det forventes at hovedkorister går sammen med koret i barnetoget.
  • Aspiranter får lov å gå sammen med sine respektive klasser, men det er selvsagt bare hyggelig om også noen av disse skulle ønske å gå sammen med oss i koret i stedet.
  • Umiddelbart etter siste opptreden vil koristene som har vært med få utdelt tre lekebilletter til Høybråten skolekorps’ (årets arrangør) aktiviteter/leker i skolegården hver.

Vi ønsker dere alle en flott 17. mai!

Med vennlig hilsen,
Styret