Hjertefred 2013

Når: Søndag 3. november, oppmøte kl. 17:00.
Sted: Hølaløkka, nedre Grorud (Stanseveien/Gangstuveien)
Antrekk: Varmt og pent – IKKE uniform

Påmeldingsskjema (Alle må melde fra de kommer eller ikke)

I regi av Lions Club Oslo Maud skal Høybråten skolekor bidra under arrangementet “Hjertefred 2013” som arrangeres på Hølaløkka, nedre Grorud, søndag 3. november.
Dette arrangementet har et tematisk innhold som knytter seg opp mot Allenhelgensdagen.

Opphavskvinnen, Bjørg Thorhallsdottir, ble i 2005 enke i en alder av 30 år, og ønsket at hennes sønn skulle få en fin måte å minnes sin døde pappa på. Dette ble starten på konseptet “Hjertefred” som i flere år har blitt arrangert mange steder i landet.

Arrangementet ingen religiøs tilknytning.

Skolekoret skal møte opp på Hølaløkka kl. 17:00 for en liten øvelse før selve arrangementet begynner kl. 17:30. Arrangementet varer i ca en time og vårt bidrag er midt i programmet.

Det er viktig at alle melder i fra via påmeldingsskjemaet om de skal være med eller ikke.

Besøk gjerne nettsiden til Lions Club Oslo Maud.

De har også en egen Facebookside.

Med vennlig hilsen,
Styret