Påmelding til desemberaktivitetene 2013

Vi har nå lagt ut skjema for påmelding til aktivitetene våre i desember. Vi vil at alle skal fylle ut skjemaet, helst så fort som mulig, slik at vi vet at informasjonen er registrert og mottatt.

Fyll ut skjemaet her.

I år er første gang på mange år at Høybråten skolekor ikke deltar på Hanne Kroghs årvisse julekonsert på Stovner Senter. Vi har i år satset på å holde vår egen julekonsert i Høybråten kirke i stedet. Konserten vil ikke ha noen spesifikk religiøs vinkling (det er helt og holdent vårt eget arrangement og ikke en del av en gudstjeneste eller messe i regi av kirken). Styret mener at koret får mer uttelling for øvinger, forberedelser og innsats på denne måten. Mer informasjon om dette kommer i egen sak her på hskor.no i forkant av julekonserten som avholdes tirsdag den 10. desember 2013.

Deltagelse på gudstjenesten i Høybråten kirke på julaften er som vanlig frivillig, men vi vil gjerne ha en oversikt over hvem/hvor mange som kommer også her.