17. mai på Høybråten skole

Høybråten skolekor arrangerer 17. mai på Høybråten skole annethvert år, og det er vår tur i år. Dette er vår mulighet til å gi lokalsamfunnet på Høybråten en flott markering av nasjonaldagen vår, samtidig som koret får en god inntekt. 17. mai på Høybråten er et stort arrangement hvor store og små, unge og gamle, møtes til lek og moro, kaffe og kaker, brus og sist, men ikke minst, pølser og is!
For å kunne gi barna på Høybråten skole og alle de som kommer til skolen vår en flott feiring, er vi avhengig av at dere som foreldre i koret stiller opp både i forberedelser og gjennomføring av arrangementet.

Det skal rigges og klargjøres, kiosker, kafeer og lekeaktiviteter skal bemannes og det må ryddes.

Det er obligatorisk for korforeldre å stille på dugnad i forbindelse med 17. mai-arrangementet. Vaktlister blir sendt ut i god tid. Er dere bortreist, må dere sørge for å stille med stedfortreder(e)

Hva forventes:

  • Hver korist per dags dato stiller med nødvendige vakter til gjennomføring.
  • Hver korister leverer to langpannekaker, eller tilsvarende antall boller/muffins til salg.
  • Hver korist leverer en gave til lotteri.

Vi vet også at vi trenger en elektriker og en sykepleier/lege som kan være tilgjengelig gjennom hele dagen. (Kun autorisert elektriker kan skifte sikringer på skolen.)

Vi trenger også premier til lekene i skolegården. Hvis noen jobber et sted eller kjenner noen som kan ha aktuelle produkter, setter vi stor pris på at dere gir oss beskjed så fort som mulig.

17. mai er et stort, flott og unikt arrangement, og vi håper på forståelse og dugnadsånd slik at vi sammen bidrar til å skape en flott opplevelse for alle på Høybråten.

Med hilsen styret