Årsmøte 2017

 Årsmøte 2017

 Innkalling til årsmøte onsdag 8. mars kl. 18.30 – 19.30

Det innkalles herved til årsmøte i Høybråten skolekor onsdag 8. mars kl. 18.30 – 19.30 i Amfiet, Høybråten skole.

Vi minner om at alle koristene må representeres med minst en forelder/foresatt.

Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
 3. Valg av
  • møteleder
  • referent
  • 2 til å underskrive protokollen
 4. Årsberetning – styrets beretning 2016. Last ned årsberetningen her.
 5. Regnskap for 2016. Dette sendes sammen med innkallingen på e-post.
 6. Valg av
  • Styremedlemmer
  • Revisor
 7. Eventuelt

Vi trenger flere inn i styret. Ida Orby, Sandra Sørholt og Pål Orby har nå sittet i styret i to år og tar ikke gjenvalg. De øvrige styremedlemmene er ikke på valg. Hvis du kan tenke deg å bidra som medlem i styret, eller du vil vite litt mer om hva det innebærer, tar du kontakt med oss via e-post til kontakt@hskor.no eller via telefon/SMS til Ida: 92 88 25 59 eller Sandra: 47 34 84 56 innen 1. mars.

Saker som ønskes behandlet må være oss i hende innen 1. mars.

———————————-
Vi avslutter med et kort foreldremøte med informasjon om våren.

Mvh

Styret i Høybråten skolekor