Praktisk informasjon om FN-dagen, 24/10.

 

16:45 Oppmøte i Stovner kirke. Koristene får servert saft og pølser før øvelsen.

17.45 Går vi i samlet tropp til Fossum kirke

Høybråten og Stovner skolekor synger et sangnummer sammen på avslutningen
av Lif lagas private arrangement.

18:25 Konsert i Fossum kirke (åpen for alle)

Sangnummer:
Stopp, ikke mobb (alene)
Barn av regnbuen (sammen med Stovner skolekor)
Noe som er nå (sammen med Stovner skolekor)

18:50 Synger koristene et fellesnummer med Stovner skolekor.
De koristene som ikke ønsker å bli igjen til slutten av konserten,
kan forlate konserten etter fellesnummeret..

19.30 FN dagen avsluttes.

Antrekk:
Glada farger
Ytterklær etter vær, husk at koristene går fra Stovner kirke til Fossum kirke.