Godt nytt kor-år!

 

Takk for flott innsats og trofast oppmøte på arrangementene våre gjennom høsten. Som varslet på epost i desember, ønsker vi en justering i øvetidene fra januar. Ut fra tilbakemeldingene, ser vi at det er svært få som har uttrykt at det blir problematisk å endre disse. Derfor iverksetter vi de nye øvetidene fra torsdag 4. januar. Endringene er etter ønske fra dirigent Marianne om at det skal være lettere å øve mer sammen for 1.-3 og 4.-6. trinn utover våren.

Øvetidene blir heretter:

14.00-14.30  1.trinn

14.30-15.15  2.-3.trinn

15.15-16.00  4.-5.trinn

16.00-16.45  6. trinn

For 3. trinn innebærer dette at korøvelsene begynner halvveis ut i matpausen for de som går på AKS. Det er derfor et ønske fra AKS om at de kan ha med en ekstra matpakke på torsdager, slik at de har større mulighet til å få komme raskt i gang med å spise og få rukket å spise ferdig før øvelsen.Oversikt over program for våren med seminar, årsmøte, vårkonsert og andre sangoppdrag kommer senere.

Januar blir rett og slett en rolig kormåned.

Med vennlig hilsen,
Styret i Høybråten skolekor