Oppstart høsten 2020

Endelig er lokaler og tider avklart! Første korøvelse er torsdag 3.september. 1.-3.trinn øver på musikkrommet i Akstiden og 4.-7.trinn øver på Vardeheim. Dette for at vi skal kunne tilpasse oss veilederen for smittevern for musikkøvelser.