Korøvelse oppstart på torsdag 26. august 🎶

Velkommen til korøvelse på musikkrommet på Høybråten Skole!

14.00 – 14.35: 3. trinn
14.40 – 15.15: 4.- 7. trinn
15.20 – 15.45: 1. trinn
15.50 – 16.20: 2. trinn

Fram til høstferien er alle barn fra 1.- 7. trinn velkommen til å prøvesynge i koret uten forpliktelser, så hvis dere kjenner noen barn som liker å synge eller bare er litt nysgjerrig så er de hjertelig velkommen til korøvelsene 😀 🎶