Årsmøte tirsdag 27. februar kl. 19-20 i amfiet, Høybråten skole

Minner om årsmøte i Høybråten skolekor.

Det innkalles herved til årsmøte tirsdag 27. februar kl. 19-20 i amfiet, Høybråten skole.

Alle korister bør være representert med en voksen.

Vi trenger flere inn i styret. Hvis du kan tenke deg å bidra som medlem i styret eller du vil vite litt mer om hva det innebærer, tar du kontakt med oss via e-post til kontakt@hskor.no

Saksliste:

 1. Åpning

 2. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden

 3. Valg av:

  1. møteleder

  2. referent

  3. 2 personer til å underskrive protokollen

 4. HSKOR årsberetning 2017
 5. Årsregnskap2017

 6. Valg av fire styremedlemmer

 7. Informasjon om 17. mai .  Brev om gevinster

 8. Innkomne forslag

Vel møtt!

Vennlig hilsen,
Styret Høybråten skolekor

Foreløpig program våren

Her kommer et foreløpig program for våren.

Vi har en aktiv vår framför oss med både ansvar for 17. mai-arrangementet på

Høybråten skole og vårkonsert. Temaet for våren er Disney.

 • Torsdag 1. februar.  Ingen korøvelse
 • Fredag 2. februar. Filmaften 17.00 – 18.45, musikkrommet, Høybråten skole.
 • Tirsdag 27. februar. Årsmøte (egen invitasjon kommer)
 • Søndag 8. april. Korseminar,  kl 10.00 -14.00.  Musikkrommet, Høyrbråten skole
 • Onsdag 16. mai. Øvetog.
 • Torsdag 17. mai. Ansvar for 17. mai-arrangement på Høybråten skole
 • Tirsdag 31. mai. Vårkonsert Rommen Scene
 • Juni. Parkkveld, Høybråten parken

Godt nytt kor-år!

 

Takk for flott innsats og trofast oppmøte på arrangementene våre gjennom høsten. Som varslet på epost i desember, ønsker vi en justering i øvetidene fra januar. Ut fra tilbakemeldingene, ser vi at det er svært få som har uttrykt at det blir problematisk å endre disse. Derfor iverksetter vi de nye øvetidene fra torsdag 4. januar. Endringene er etter ønske fra dirigent Marianne om at det skal være lettere å øve mer sammen for 1.-3 og 4.-6. trinn utover våren.

Øvetidene blir heretter:

14.00-14.30  1.trinn

14.30-15.15  2.-3.trinn

15.15-16.00  4.-5.trinn

16.00-16.45  6. trinn

For 3. trinn innebærer dette at korøvelsene begynner halvveis ut i matpausen for de som går på AKS. Det er derfor et ønske fra AKS om at de kan ha med en ekstra matpakke på torsdager, slik at de har større mulighet til å få komme raskt i gang med å spise og få rukket å spise ferdig før øvelsen.Oversikt over program for våren med seminar, årsmøte, vårkonsert og andre sangoppdrag kommer senere.

Januar blir rett og slett en rolig kormåned.

Med vennlig hilsen,
Styret i Høybråten skolekor

 
 
 

Skolekoret synger for AKS

Vi minner om at skolekoret skal synge for AKS torsdag 14.12 kl. 15.00-15.30.

Oppmøte i musikkrommet kl. 14.30. Antrekk: Valgfritt.

 For korister som ikke rekker hjem etter skolen og tilbake igjen til kl. 14.30, vil det bli mulighet til å vente innendørs på musikkrommet fra kl.14.00. Annveig vil ha tilsyn med dem frem til oppvarmingen med Marianne starter kl.14.30.

Endring i øvetider

Vi ønsker å endre øvetidene fra januar, slik at de yngste får øve først. Vi ønsker oss denne inndelingen:

14.00-14.30  1.trinn

14.30-15.15   2.-3.trinn

15.15-16.00   4.-5.trinn

16.00-16.45  6. trinn

Før vi lander trygt på dette ønsker vi likevel å undersøke om det er noen som vil få store vanskeligheter med dette og vil bli forhindret fra å delta på øvelser med disse øvetidene. Gi beskjed til styret innen fredag 15.12.17

Oppdrag i desember

Julesanger 2017 Høybråten skolekor

Søndag 10.12

Konsert i Grorud kirke kl. 18-ca 19.30 for 2.-6. trinn.
Oppmøte kl. 16.30.
Antrekk: Koruniform

Sanger:
– En stjerne skinner i natt
– Vi tenner våre lykter
– Deilig er jorden
Eventuellt;
– Nå tennes tusen julelys
– Når himmelen faller ned
Foresatte trenger å kjøpe egen billett.

Torsdag 14.12

Minikonsert AKS 15.00
Oppmøte i musikkrommet kl. 14.30.
Antrekk: Vanlige klær. Gjerne noe rødt.

Søndag 24.12

Julegudstjeneste kl. 13.00.
Oppmøte kl. 12.45 i kirkekjelleren.
Inngang fra baksiden av kirken.
Barna hentes igjen ved utgangen til kirkekjelleren.