Vi ønsker gutter og jenter velkommen inn i koret!

Innmelding

Fyll ut dette skjemaet (lenken åpnes i et nytt vindu) for å melde inn et barn i Høybråten skolekor.

Nye korister har prøveperiode fra skolestart til høstferien, og kan meldes inn etter høstferien (uke 40).

Og neste prøveperiode er etter juleferien til vinterferien, og kan meldes inn etter vinterferien (uke 8).

Koret bruker app`n Spond for korets arrangementer, alle som melder seg inn vil motta en invitasjon til Spond.

Korøvelse oppstart på torsdag 26. august 🎶

Velkommen til korøvelse på musikkrommet på Høybråten Skole!

14.00 – 14.35: 3. trinn
14.40 – 15.15: 4.- 7. trinn
15.20 – 15.45: 1. trinn
15.50 – 16.20: 2. trinn

Fram til høstferien er alle barn fra 1.- 7. trinn velkommen til å prøvesynge i koret uten forpliktelser, så hvis dere kjenner noen barn som liker å synge eller bare er litt nysgjerrig så er de hjertelig velkommen til korøvelsene 😀 🎶

Koret synger for 1. klassingene på første skoledag 🎶

I tradisjons tro så vil Høybråten Skolekor synge for 1. klassingene på første skoledag.

Vi vil ønske de nye elevene hjertelig velkommen til Høybråten skole med sang og glede 😀

Oppstart av fysiske korøvelser 27. mai 2021

Hipp hurra! 😁🎼

Nå kan barna endelig starte opp med fysiske korøvelser igjen torsdag den 27. mai!

1.- 3.trinn øver på skolen/AKS

4. – 7. trinn øver på Vardeheim kl 16.00 – 16.45

 

Vipps 11802

Annen hvert år har Høybråten skolekor ansvar for å arrangere 17.mai feiringen på Høybråten skole. Her selger vi mat, drikke, har lotteri og leker. Inntekten for arrangementet dekker drift av koret i 2 år. Arrangementet kan dessverre ikke gjennomføres på grunn av covid-19 og smittevernreglene. Vi ber derfor om støtte fra de i lokalmiljøet for å kunne drifte koret videre.

Ta vare på hverandre ❤️