Korøvelse på tirsdager 🎶

Velkommen til korøvelse på musikkrommet på Høybråten Skole!

Tirsdager:

14.00 – 14.25: 1. trinn (Aspirantkor)
14.30 – 15.15: 4.- 7. trinn (Hovedkor)
15.20 – 16.00: 2.-3. trinn (Juniorkor)

Fram til høstferien er alle barn fra 1.- 7. trinn velkommen til å prøvesynge i koret uten forpliktelser, så hvis dere kjenner noen barn som liker å synge eller bare er litt nysgjerrig på kor så er de hjertelig velkommen til korøvelsene 😀 🎶


Publisert

i

av

Stikkord: