Forfatter: Monica Knutsen

  • Vi ønsker gutter og jenter velkommen inn i koret!

    Innmelding Nye korister har prøvetid fra skolestart og frem til høstferien. Neste prøvetid er januar. Fyll ut dette skjemaet (lenken åpnes i et nytt vindu) for å melde inn et barn i Høybråten skolekor. Det er viktig at dere melder inn koristene så fort som mulig slik at vi har mulighet til å kunne kontakte foresatte og koristers…

  • Korøvelse på tirsdager 🎶

    Velkommen til korøvelse på musikkrommet på Høybråten Skole! Tirsdager: 14.00 – 14.25: 1. trinn (Aspirantkor) 14.30 – 15.15: 4.- 7. trinn (Hovedkor) 15.20 – 16.00: 2.-3. trinn (Juniorkor) Fram til høstferien er alle barn fra 1.- 7. trinn velkommen til å prøvesynge i koret uten forpliktelser, så hvis dere kjenner noen barn som liker å…

  • Koret synger for 1. klassingene på første skoledag 🎶

    I tradisjons tro så vil Høybråten Skolekor synge for 1. klassingene på første skoledag. Vi vil ønske de nye elevene hjertelig velkommen til Høybråten skole med sang og glede 😀